Kõiges südamerahu, rõõm, lihtsus ja halastus.
(Vend Roger, Palved iga päeva eest)

Külalispere

Majutab vähemalt kaks noort palverändurit oma elamises ajavahemikul 28.12.2024 ̶ 01.01.2025. Majutamise jaoks on vajalik vähemalt 2 m2 vaba pinda ühe inimese kohta. Noored palverändurid tulevad oma magamismati ja -kotiga. Voodi, kušeti, madratsi või lahtikäiva diivani olemasolu pole esmatähtis. Oluline on avada külalisele koduuks ja süda.

Võimalusel pakub majutust alates 26.12.2024 saabuvatele vabatahtlikele.

Pakub noortele palveränduritele neli hommikusööki (29.12.2024 ̶ 01.01.2025) ja ühe lõunasöögi (01.01.2025).

Registreerib oma sooviavalduse noorte külaliste (vanuses 18-35 aastat) majutamiseks kodukoguduse või lähima koguduse juures. Majutust saavad pakkuda vähemalt kaks täiskasvanut, mitte üksinda elav inimene.

Osaleb koguduse korraldatud infotundides novembris/ detsembris, kus tutvustatakse ürituse kava ja reegleid ning tutvutakse omavahel.

Arvestab noorte religioosse tausta ning tõekspidamistega.

Tagab noortele turvalise majutuse ning sissepääsu elamisse õhtul peale õhtupalvust. Noored viibivad suurema osa päevast Tallinnas palvustel, vestlusringides ja töötubades ning selle aja sisustamine ei ole vajalik.